Bir Sayfa Seçin
Magnfoldhuset

Magnfoldhuset

Et hus for alle
Mangfoldshuset er en ideell, aktivitetsrettet organisasjon med fokus på frivillighet i grasrotarbeid. Organisasjonen skal være et ressurssenter og et HUS som fremmer engasjement og verdsetter et mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet. Ved å legge til rette for kontakt og samhandling vil vi bidra til sosial utjevning og gjøre oss selv og samfunnet bedre i stand til å møte felles utfordringer gjennom felles løsninger. ​
Mangfoldhuset Trondheim er åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for praktisert inkludering og integrering, dialog og fellesskap på tvers av hudfarge, etnisitet, legning, tro, politisk og ideologisk ståsted.​
Mangfoldhuset Trondheim er ingen religiøs eller etnisk organisasjon.
Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet.
 
Organisering
Styret velges etter demokratiske prinsipper og er det øverste organet i organisasjonen. Styret skal følge opp organisasjonens interesser lokalt, både internt i virksomheten på Mangfoldhuset og i det offentlige rom. Styret skal koordinere aktivitetene og aktivt støtte arbeidsgrupper/utvalg for å sikre at disse kan drive sin virksomhet med tilstrekkelig frihet og stor selvstendighet.
Arbeidsgrupper/utvalg er lokale undergrupper som planlegger og gjennomfører aktiviteter i tråd med vedtatte handlingsplaner. Utvalgene opprettes etter skriftlig forespørsel til styret der det beskrives formål, organisering og planlagte aktiviteter. Lederen av utvalget skal være medlem av organisasjonen. Utvalget er beslutningsdyktig dersom tre eller flere er til stede.
 
Økonomi
Mangfoldhuset Trondheim har tre kommersielle virksomheter- Café Ravnkloa, Lingo kurs- og kompetansesenter, Ravnkloa Åpen Barnehage som inntektskilde til driftsutgifter. Formålet med de kommersielle virksomhetene er at disse skal være et økonomisk underlag for frivilligheten.​
Organisasjonen søker både lokale- og nasjonale offentlige tilskuddsordninger for å dekke kostnader relatert til samfunnsnyttige aktiviteter som foregår i huset.​
Sponsorinntekter, donasjoner, inntekter fra leie av lokaler og medlemskontingenter andre økonomiske kilder til det hele engasjementet.
 
Kort om bakgrunnen
Mangfoldshuset er partipolitisk og religiøst uavhengig. Stifterne har hentet personlig inspirasjon fra mange ulike kilder.
Dermed organisasjonen har ingen bindinger til enkeltpersoners politiske, religiøse eller ideologiske interesser selv om disse er knyttet til organisasjonen i form av frivillig engasjement, ansettelsesforhold, tillitsverv eller medlemskap.